Gạo nếp nương Hà Giang

95.000 75.000

Hiện nay, dù với ruộng nước đã được cơ giới hóa, hiện đại hóa thì với những thửa ruộng nương vẫn giữ nguyên nét canh tác từ xa xưa truyền lại, canh tác nếp nương theo hình thức “chọc lỗ, tra hạt” trên các triền đồi cao.