Rượu tam thất Tây Bắc ( Bình 10 lít)

1.450.000 1.250.000

Tam Thất Bắc là một loại thảo dược thuộc họ Sâm, từ xưa thảo dược đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh thông dụng. Người xưa đã ví sánh Tam Thất Bắc tuyệt vời giống như vàng, thậm chí có câu nói ví von “Kim Bất Hoán”. Có tiền chưa chắc đổi được Tam Thất Bắc.