Bánh chưng gù Hà Giang

40.000 30.000

Bánh chưng gù là một đặc sản của người Tày, được coi là “chưa ăn thì chưa phải tới Hà Giang.”Bánh được luộc bằng bếp củi truyền thống.