Hà thủ ô đỏ Hà Giang

390.000 290.000

Hà thủ ô đỏ là loại cây dây leo, sống bám nhiều năm và mọc lẫn với nhiều loại cây khác trong rừng rậm nhiệt đới. Loại cây này có nhiều ở các tỉnh miền bắc như: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ … Có rải rác ở một số tỉnh miền trung như: Nghệ An, Hà Tĩnh.