Bánh chuối Hà giang

16.000 12.000

Bánh được làm bằng gạo nếp nương và chuối tây phơi khô nghiền nhào cùng bột + nhân lạc đường. Bánh được gói bằng lá chuối rừng phơi nắng nên bánh rất thơm nhé