Trứng gà đồi

6.500 5.000

Gà ta một năm đẻ chỉ hơn 100 trứng, mỗi lứa được hơn 10 quả lại dừng nên thời gian tích lũy chất dinh dưỡng trong cơ thể nhiều. Trứng đẻ ra ăn sẽ thơm ngon hơn gà siêu trứng.