Dưa lưới Vị xuyên Hà Giang

80.000 60.000

Thienphuomart hỗ trợ nông dân tỉnh Vị Xuyên – Hà Giang tiêu thụ sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Vietgap đưa Dưa vàng và dưa lưới đến với tất cả người tiêu dùng.