Combo nông sản 3

306.000 286.000

Combo nông sản 3 bao gồm:

  1. 500g phở khô làm gạo bao thai chợ đồn Bắc Cạn
  2. 500g lạp sườn hun khói
  3. 500g miến làm từ củ dong riềng
  4. 200g nấm hương rừng phơi khô