Yến tinh chế loại 1

3.700.000 3.400.000

Tổ yến sào là một loại thực phẩm kiêm dược phẩm cao cấp hiện đang được nhiều người, nhiều hộ gia đình có nhu cầu, ý định tìm mua để sử dụng bởi những lợi ích to lớn