Yến rút lông nước

4.500.000 4.200.000

Tổ yến sào là một loại thực phẩm kiêm dược phẩm cao cấp hiện đang được nhiều người, nhiều hộ gia đình có nhu cầu, ý định tìm mua để sử dụng bởi những lợi ích to lớn